Välj din lokala leverantör av
paketering, vagnar, visning, verktyg, krukor, etiketter and substrater
  • Om Oboya

    Oboya Horticulture Industries AB är ett globalt koncern som är verksam med tillverkning och försäljning av tillbehör inom blomster- och odlingsindustrin samt konsument produkter för hemmaodling och inomhusmiljö.

    Bolaget har idag egna dotterbolag i Kina, Polen, Norge, Danmark, Kenya och Sverige. Totalt består koncernen av är det femton bolag med en koncernomsättning om ca 335 MSEK. Bolaget har vuxit kraftigt från 2014 genom organiskt och förvärv.

    Bolagets mål är att inom ett antal år uppnå en omsättning om över en miljard SEK.

  • Kontaktpersoner